Η Διαχείριση της ποιότητας αλλά και η ίδια η ποιότητα γίνεται αντιληπτή ακόμη και στις μέρες μας από τις επιχειρήσεις σαν κατασκευαστικό πρόβλημα, η επίλυση του οποίου επιζητείται από τον Επιθεωρητή ή το Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά πως οι εν λόγω επιχειρήσεις έχουν αποτύχει να αναγνωρίσουν την ποιότητα ως στρατηγικό στόχο διοίκησης σε κάθε τομέα ή υποτομέα της επιχείρησης.

Η αντίληψη ότι η ποιότητα ελέγχεται μόνο στο τέλος της παραγωγής εγκλωβίζει τις προσπάθειες για την επίδειξη και εφαρμογή ενός πλαισίου πίστης και αφοσίωσης στον τομέα της Ποιότητας, από τη διοίκηση της επιχείρησης, εκφρασμένη και τεκμηριωμένη σαν πολιτική Ποιότητας, που είναι και απαίτηση του ISO 9000. Στην φιλοσοφική ανάλυση του ζητήματος Ποιότητα, οι κορυφαίοι αναλυτές ποιότητας του αιώνα μας, γνωστοί ως ΄΄Quality gurus΄΄, συμφωνούν στην αναγνώριση πως δεν υπάρχουν παρακάμψεις και σύντομοι δρόμοι επίλυσης προβλημάτων Ποιοτικού ελέγχου, ούτε αυτόματες λύσεις  και ότι η βελτίωση της Ποιότητας απαιτεί πλήρη υποστήριξη από την διοίκηση στον τομέα αυτό, επισταμένη και διαρκή εκπαίδευση και συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων (προσωπικού της επιχείρησης) κάθε βαθμίδας.

Στην προσπάθεια για παρακολούθηση (monitoring), έλεγχο (quality control) και διαχείριση Ποιότητας (quality management), έχουν αναπτυχθεί διάφορες τεχνικές, πολλές από τις οποίες προτάθηκαν και εξελίχθηκαν από τους quality gurus και οι οποίες αποτελούν ολοκληρωμένες προσεγγίσεις από την φιλοσοφική θεώρηση και τον ορισμό της ποιότητας έως τις μεθόδους εφαρμογής τους σε πρακτικά προβλήματα επιχειρήσεων.

Στην σύντομη παρακάτω ανάλυση, θα εξηγηθεί η ιδιαίτερα σημαντική μεθοδολογία,΄΄Quality by Design´´, που εισήχθη στις Η.Π.Α. από τον Dr Genichi Taguchi, το 1980. Πολλές επιχειρήσεις από τότε που εφάρμοσαν τις τεχνικές του, ισχυρίστηκαν πως είδαν θεαματικές βελτιώσεις. Η μεθοδολογία αυτή είναι διαφορετική και στη σύλληψη και στην εκτέλεση από οποιαδήποτε άλλη και θα προσπαθήσουμε εδώ να γνωρίσουμε την φιλοσοφική της αρχή καθώς και την πρακτική λειτουργικότητά της, στα πρώτα στάδια της διαδικασίας  εφαρμογής της. Παρόλο που στην Ελληνική πραγματικότητα, ο ρόλος της είναι περιορισμένος ή ανύπαρκτος, εν τούτοις πολλές επιχειρήσεις εφαρμόζουν ένα είδος ΄΄Ποιότητας από το Σχεδιασμό ΄΄,  χωρίς ίσως να γνωρίζουν την τεκμηρίωση της μεθοδολογίας, τις αρχές της και επομένως χωρίς να μπορούν να εκμεταλλευτούν πλήρως τις δυνατότητες των τεχνικών Taguchi. Μετά από την αξιολόγησή της, είναι στην ευχέρεια της κάθε  επιχείρησης να επιλέξει ή όχι την εφαρμογή της μεθόδου αυτής, γνωρίζοντας την πρακτική λειτουργία της, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, τα πλεονεκτήματα και μειοπεκτήματά της.

Για να κατεβάσετε όλο το άρθρο σε μορφή .pdf, κάντε κλικ εδώ